Aktualności

Zmarł śp. prof. dr hab. Michał Łesiów

REKTOR I SENAT UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
z głębokim żalem zawiadamiają, że w dniu 15 lipca 2016 r. zmarł

śp. prof. dr hab. Michał Łesiów

Urodzony 3 maja 1928 r. we wsi Huta Stara na Tarnopolszczyźnie. Zawodowo związany z dwoma uniwersytetami lubelskimi – Katolickim Uniwersytetem Lubelskim oraz Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie w 1956 roku rozpoczął pracę w Katedrze Języka Polskiego Wydziału Humanistycznego UMCS. W UMCS przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej: w 1969 roku uzyskał stanowisko docenta, w 1973 roku stopień naukowy doktora habilitowanego, a w 1983 r. tytuł profesora.

Organizator studiów ukrainistycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Długoletni kierownik Zakładu Filologii Rosyjskiej (1969-1991), później Zakładu Języka Rosyjskiego oraz Zakładu Filologii Ukraińskiej, dyrektor Instytutu Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej (1973-1976). W latach 1981-1984 piastował stanowisko Dziekana Wydziału Humanistycznego UMCS.

W okresie swojej pracy zawodowej był wielokrotnie nagradzany m.in.: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

Odszedł wybitny naukowiec oraz specjalista w zakresie językoznawstwa polskiego i rosyjskiego, twórca slawistyki i ukrainistyki lubelskiej, ceniony nauczyciel akademicki oraz wychowawca młodzieży.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w 22 lipca 2016 r. o godz. 13.00 w Cerkwi parafialnej pw. Pokrowa Przenajświętszej Bogurodzicy przy ul. Lubelskiej 12 w Olsztynie.

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    19 lipca 2016