Aktualności

Zmarł śp. prof. dr hab. Kazimierz Sykut

Rektor i Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
z głębokim żalem zawiadamiają, że w dniu 15 grudnia 2019 roku zmarł

śp. prof. dr hab. Kazimierz Sykut

Urodził się 5 października 1923 roku.  

Studia chemiczne ukończył w 1950 r. na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UMCS, na którym podjął pracę zawodową.
Stopień doktora uzyskał w 1959 r., stopień doktora habilitowanego - w 1967 r.
Tytuł profesora uzyskał w 1982 r., a profesora zwyczajnego - w 1992 r.

Z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej związany przez całe życie.
Prodziekan Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii (1965-1969), Dziekan Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii  (1970-1972),
Prorektor ds. Dydaktycznych (1972-1975), Prorektor ds. Nauki i Badań (1975-1981), Dyrektor Instytutu Chemii (1981-1987),
Dziekan Wydziału Chemii (1989-1990), Kierownik Zakładu Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej Wydziału Chemii (1970-1994).

Prof. Kazimierz Sykut wypromował 4 doktorów habilitowanych, 12 doktorów i 150 magistrów.
Członek wielu towarzystw i organizacji naukowych, m.in. Europejskiej Komisji ds. Ochrony Środowiska UNESCO,
Komitetu „Chemia” Polskiej Akademii Nauk, Sekcji Nauk Chemicznych Komitetu Badań Naukowych,
Instytutu Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych.


Msza żałobna odbędzie się 20 grudnia 2019 roku o godz. 12.00 w Kaplicy Cmentarnej przy ul. Lipowej w Lublinie.

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    18 grudnia 2019