Aktualności

Zmarł śp. prof. dr hab. Jerzy Łobarzewski

Rektor i Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
z głębokim żalem zawiadamiają, że 29 lipca 2022 r. zmarł

śp.

prof. dr hab. Jerzy Łobarzewski

Urodzony 30 stycznia 1931 r. w Lublinie.

Absolwent farmacji na Akademii Medycznej w Lublinie.

Stopień doktora uzyskał w 1964 r., a doktora habilitowanego w 1983 r.

Tytuł profesora otrzymał w 1990 r., a w 1995 r. awansował na stanowisko profesora zwyczajnego.

Z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie związany zawodowo w latach 1954-2002.

Zatrudniony w Zakładzie Biochemii. Specjalizował się w badaniach nad immobilizacją enzymów i innych ligandów do matryc stałych.

Promotor ponad 110 prac magisterskich i 3 prac doktorskich.

Członek Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.


Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek, 18 sierpnia 2022 r. o godz. 14.00
na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.

    Aktualności

    Data dodania
    11 sierpnia 2022