Aktualności

Zmarł śp. prof. dr hab. Jerzy Bartmiński

Rektor i Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

z głębokim żalem zawiadamiają, że 7 lutego 2022 r. zmarł

śp.

prof. dr hab. Jerzy Bartmiński

Urodzony 19 września 1939 r. w Przemyślu.

Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Stopień doktora uzyskał w 1971 r., a doktora habilitowanego w 1978 r.,

tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1990 r., a profesora zwyczajnego w 1993 r.

Z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie związany zawodowo w latach 1961-2015.

Prorektor ds. studenckich w latach 1990-1993.

Kierownik Zakładu Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego w Instytucie Filologii Polskiej w latach 1992-2009.

Inicjator utworzenia nowych kierunków studiów na UMCS: filologii ukraińskiej i filologii białoruskiej.

Współtwórca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Przemyślu. Członek-założyciel Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej.

Zasiadał w Radzie Języka Polskiego oraz w jury Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.

Autor około 700 publikacji. W zakres zainteresowań naukowych Profesora wchodziły problemy tekstologii,

odmiany i style, semantyka, słownictwo aksjologiczne, gatunki polskiego folkloru, składnia, kategorie językowe, etnolingwistyka.

Od 1980 r. członek NSZZ „Solidarność” - inicjator, współzałożyciel, przewodniczący uczelnianych struktur związku, członek prezydium zarządu regionu.

W grudniu 1981 r. po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi,

Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,

Nagrodą „Zasłużony dla Polszczyzny”, Nagrodą Polcul Foundation, Nagrodą im. Oskara Kolberga.


Msza św. odbyła się 11 lutego 2022 r. o godz. 12.00 w kościele Św. Józefa w Lublinie, ul. Filaretów 7.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się na cmentarzu przy ul. Unickiej.


Rektor i społeczność akademicka

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

    Aktualności

    Data dodania
    11 lutego 2022