Aktualności

Zmarł śp. prof. dr hab. Jan Bystrek

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 20 lutego 2020 roku zmarł

śp. prof. dr hab. Jan Bystrek

Urodził się 17 czerwca 1934 r. w Grodzanach.

Studia biologiczne ukończył w 1957 r. na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS.

Stopień doktora nauk biologicznych uzyskał w 1965 r., stopień doktora habilitowanego w 1977 r., zaś tytuł profesora w 1998 r.

Z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie związany zawodowo w latach 1956-2004.

Był specjalistą lichenologiem i znawcą przedstawicieli rodziny Usneaceae. Dokonane przez niego podziały taksonomiczne przyjęły się w światowej systematyce porostów. Opisał nowy rodzaj Sulcaria oraz kilkadziesiąt nowych taksonów różnej rangi, w tym nowe dla nauki gatunki z rodzajów Bryoria i Usnea

Autor ponad 100 prac naukowych, w tym dwóch podręczników w języku polskim, opracował wiele haseł o porostach w Encyklopedii Powszechnej PWN.

Wypromował 5 doktorów, ponad 180 magistrów, był wielokrotnie recenzentem dorobku naukowego kandydatów do tytułu profesora oraz recenzentem rozpraw habilitacyjnych i doktorskich.

Wieloletni członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Rady Naukowej Instytutu Botaniki PAN, Lubelskiego Oddziału PAN, Zarządu Regionalnego Oddziału Towarzystwa Wiedzy Powszechnej oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Złotą Odznaką ZNP.

W osobie Pana Profesora żegnamy wybitnego botanika, wielce zasłużonego dla Uniwersytetu i Wydziału Biologii i Biotechnologii.

Rektor i społeczność akademicka
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Uroczystości pogrzebowe odbędą się 25 lutego 2020 r. o godz. 10.00 na Cmentarzu przy ul. Lipowej.

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    21 lutego 2020