Aktualności

Zmarł śp. prof. dr hab. Henryk Samsonowicz

Rektor i Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

z głębokim żalem zawiadamiają, że w dniu 28 maja 2021 r. zmarł

śp.

prof. dr hab. Henryk Samsonowicz

(Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej)

Urodzony 23 stycznia 1930 r. w Warszawie.
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego.
Stopień doktora nauk historycznych uzyskał w 1954 r., stopień doktora habilitowanego w 1960 r.,
stanowisko profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1970 r., a profesora zwyczajnego w 1980 r.

Minister Edukacji Narodowej w latach 1989-1991, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1980-1982.
Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego w latach 1978-1982, członek Polskiej Akademii Nauk i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

Opublikował około 800 prac naukowych, poświęconych dziejom miast i mieszczaństwa w Polsce, historii Hanzy oraz dziejom zakonu krzyżackiego, narodzinom polskiej państwowości, a także schyłku średniowiecza oraz roli mitu w historii.

Kawaler Orderu Orła Białego. Odznaczony: Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyżem Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości i Odznaką Honorową „Zasłużony dla Mazowsza”.
Wyróżniony francuskim Krzyżem Oficerskim Orderu Narodowego Legii Honorowej.

6 grudnia 2002 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w uznaniu dla Jego wielkich dokonań naukowych, które na trwałe weszły do historiografii, a także dla działalności społecznej i organizacyjnej, ważnej dla rozwoju polskiej nauki i kultury.

Światły i otwarty umysł Profesora, zdolność do syntezy, trafnych porównań i doskonałe wyczucie aktualności problemów badawczych
stanowią wzór do naśladowania.

    Aktualności

    Data dodania
    31 maja 2021