Aktualności

Zmarł śp. prof. dr hab. Bohdan Dziemidok

Rektor i Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
z głębokim żalem zawiadamiają, że 9 sierpnia 2022 r. zmarł

śp.

prof. dr hab. Bohdan Dziemidok

Urodzony 4 października 1933 r. w Słominie.  

Absolwent Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu w Leningradzie (Sankt Petersburg). 

Stopień doktora uzyskał w 1963 r., a doktora habilitowanego w 1977 r.

Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1982 r., zaś tytuł profesora zwyczajnego w 1992 r.

Z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie związany zawodowo w latach 1956-1983.

Współtwórca środowiska filozoficznego na UMCS: Dyrektor i Z-ca Dyrektora Międzyuczelnianego Instytutu Filozofii i Socjologii.

Pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Humanistycznego (1970-1975) i Prorektora UMCS (1981-1982).

Współpracował z wybitnymi przedstawicielami świata estetyki i filozofii sztuki, stając się̨ znawcą estetyki obszaru anglosaskiego.

Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Otrzymał nagrodę im. Jana Heweliusza w kategorii nauk humanistycznych za całokształt badań naukowych w dziedzinie filozofii w zakresie:

filozofia sztuki i estetyka, etyka i aksjologia oraz filozofia amerykańska XX wieku.


Uroczystości pogrzebowe odbędą się na Cmentarzu Wawrzyszewskim (przy ul. Wólczyńskiej) w Warszawie w dniu 12 sierpnia 2022 r. o godz. 13.15.

    Aktualności

    Data dodania
    11 sierpnia 2022