Aktualności

Zmarł śp. prof. dr hab. Antoni Pieniążek

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 25 maja 2020 r. zmarł

Śp.
dr hab. Antoni Pieniążek prof. UMCS


Urodził się 3 marca 1940 r. w Studzianie.
Studia prawnicze ukończył w 1965 r. na Wydziale Prawa i Administracji UMCS.
Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 1971 r., a stopień doktora habilitowanego w 1978 r.
W 1997 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie związany zawodowo w latach 1965-2017.
Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji (1986-1988) i (1999-2005), Dziekan Wydziału Prawa i Administracji (2005-2012),
Pełnomocnik Rektora UMCS ds. studenckich (1978-1980), Kierownik Zakładu Socjologii Prawa (1980-2012).
Poseł na Sejm RP X kadencji (1989-1991), Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie (1988-1991),
Sekretarz Rady Nadzorczej III Narodowego Funduszu Inwestycyjnego.
Odbywał staże naukowe w Uniwersytetach w Zurichu, Tubingen, Kiel i Bielefeld.
Wychowawca wielu pokoleń prawników. Badacz problematyki państwa i porządku prawnego.
Autor licznych monografii i podręczników akademickich. Organizator wielu konferencji naukowych.
Odznaczony Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Medalem Zasłużony dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 29 maja 2020 r. o godz. 12.00
w Kaplicy Rzymskokatolickiego Cmentarza przy ulicy Lipowej w Lublinie.

Rektor i społeczność akademicka
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

    Aktualności

    Data dodania
    26 maja 2020