Aktualności

Zmarł śp. prof. dr hab. Andrzej Machocki

Rektor i Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
z głębokim żalem zawiadamiają, że 18 maja 2019 r. zmarł

śp. prof. dr hab. Andrzej Machocki

Urodzony 12 sierpnia 1947 r. w Dąbrowie Górniczej.

Absolwent Technikum Chemicznego nr 1 w Lublinie (1966); Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS, gdzie uzyskał tytuł magistra (1971) oraz stopnie doktora w 1979 r. na podstawie pracy doktorskiej pt. „Badania redukcji katalizatorów Ni/gamma Al2O3” i doktora habilitowanego w 1997 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Katalityczne utleniające sprzęganie metanu”.

Stanowisko profesora nadzwyczajnego otrzymał w 2001 r., a nominację profesorską z rąk Prezydenta RP w 2017 r. Z Zakładem Technologii Chemicznej na Wydziale Chemii UMCS związany w latach 1971-2017. Kierownik projektu „Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych” w latach 2010-2014.

Autor wniosków i kierownik grantów międzynarodowych (VII Program Ramowy UE, European Research Area ERA-NET, bilateralne) i krajowych (MNiSW, MNiI, KBN, NCBR), projektów inwestycyjnych. Autor i współautor ok. 270 artykułów i komunikatów naukowych oraz siedmiu patentów.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 24 maja 2019 r. o godz. 11.00 na cmentarzu przy ul. Lipowej (wejście od ul. Białej).

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    21 maja 2019