Aktualności

Zmarł śp. dr hab. Wojciech Orłowski, prof. UMCS

Rektor i Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
z głębokim żalem zawiadamiają, że w dniu 30 listopada 2019 roku zmarł nagle

śp. dr hab. Wojciech Orłowski, prof. UMCS

Urodził się 12 lipca 1963 roku.

Studia prawnicze ukończył w 1987 r. na Wydziale Prawa UMCS,
na którym podjął pracę zawodową.
W 1994 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych, a w 2012 r. doktora habilitowanego.
Od 2013 r. Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji.

Autor licznych publikacji dotyczących teorii konstytucji,
europeizacji prawa konstytucyjnego i parlamentaryzmu w Polsce.

Członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
za wybitne zasługi dla transformacji ustrojowej oraz za działalność na rzecz rozwoju polskiego parlamentaryzmu.

Był wzorem nauczyciela akademickiego i uczonego.


Msza św. odbędzie się 14 grudnia 2019 r. o godz. 11.00 w Kościele Akademickim KUL, po czym nastąpi odprowadzenie na cmentarz przy ul. Lipowej.

Księga kondolencyjna zostanie wyłożona w czwartek i piątek (12 i 13 grudnia) od godziny 10:00 do 14:00 oraz w sobotę, 14 grudnia przez dwie godziny od zakończenia uroczystości żałobnych w pok. 612 - w budynku Wydziału Prawa i Administracji UMCS.

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    12 grudnia 2019