Aktualności

Zmarł śp. dr hab. Ryszard Mojak, prof. UMCS

REKTOR I SENAT UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
z głębokim żalem zawiadamiają, że 2 września 2022 r. zmarł

śp.
dr hab. Ryszard Mojak, prof. UMCS

Urodzony 1 stycznia 1959 r. w Biłgoraju.
Z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej związany zawodowo w latach 1983-2020.
W 1983 r. jako student został asystentem w Zakładzie Prawa Państwowego, przekształconej później w Katedrę Prawa Konstytucyjnego.
W 1992 r. awansował na stanowisko adiunkta, a w 2010 r. na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 1992 r., a stopień doktora habilitowanego w 2007 r.
Pełnił funkcję Prorektora UMCS (2012-2014).
Był członkiem: Senatu UMCS (2002-2008), Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (1995-2005), Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego,
Komitetu Nauk Prawnych PAN.
Pełnił funkcję przedstawiciela Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Złotym za Długoletnią Służbę, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 6 września 2022 r. o godz. 11.00 w kościele pw. św. Marii Magdaleny przy ul. Krzeszowskiej 1 w Biłgoraju.

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    5 września 2022