Aktualności

Zmarł śp. dr hab. Jan Szynal, prof. UMCS

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 1 marca 2021roku zmarł

śp.

dr hab. Jan Szynal, prof. UMCS

Urodził się 11 czerwca 1946 r. w Byczynie.

Studia matematyczne ukończył w 1969 r. na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym UMCS.

Stopień doktora nauk matematycznych uzyskał w 1974 r., a stopień doktora habilitowanego w 1987 r.

W 1995 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMCS.

Z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie związany zawodowo w latach 1969-2010.

Kierownik Zakładu Dydaktyki Matematyki, Kierownik Zakładu Zastosowań Matematyki,

Dyrektor Instytutu Teorii Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego.

Dr hab. Jan Szynal był autorem ponad 200 publikacji głównie z zakresu teorii funkcji analitycznych.

Uczestnik wielu międzynarodowych konferencji i dyskusji naukowych.

Wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego. 

Odszedł ceniony nauczyciel akademicki i wychowawca wielu pokoleń studentów, wybitny matematyk.

Msza święta żałobna odbędzie się dnia 5 marca 2021 roku o godzinie 13:00 w Kościele pw. Św. Biskupa i Męczennika przy ul. Zbożowej 75 w Lublinie,

a po niej uroczystości pogrzebowe na cmentarzu przy ul. Lipowej.

Rektor i społeczność akademicka
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

    Aktualności

    Data dodania
    3 marca 2021