Aktualności

Zmarł śp. dr hab. Donat Kowalski

Rektor i Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

z głębokim żalem zawiadamiają, że 8 lutego 2022 r. zmarł

śp.

dr hab. Donat Kowalski

Urodzony 14 kwietnia 1958 r. w Szczebrzeszynie.

Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu.

W 1983 r. ukończył studia w pracowni prof. Jana Szancenbacha na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, uzyskując dyplom z wyróżnieniem.

W 1994 r. zdobył kwalifikacje I stopnia z dyscypliny artystycznej malarstwo,
przyznane przez Radę Wydziału ASP w Krakowie.

W 2004 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego sztuki w dyscyplinie artystycznej malarstwo, nadany uchwałą Rady Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie.

Od 1988 r. związany zawodowo z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
jako prowadzący zajęcia dydaktyczne z rysunku i malarstwa w Instytucie Sztuk Pięknych
oraz opiekun pracowni dyplomowej.

Wielokrotny kierownik i opiekun letnich plenerów malarskich dla studentów
Wydziału Artystycznego UMCS, zakończonych wystawami poplenerowymi.

Dwukrotny stypendysta Ministra Kultury i Sztuki, laureat wielu nagród i wyróżnień.


Msza święta zostanie odprawiona 12 lutego 2022 r. (sobota) o godz. 12:00
w kościele pod wezwaniem św. Mikołaja w Szczebrzeszynie.
Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu w Szczebrzeszynie.


Rektor i społeczność akademicka

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

    Aktualności

    Autor
    Małgorzata Baranowska
    Data dodania
    11 lutego 2022