Aktualności

Zmarł prof. dr hab. Stanisław Hałas

Rektor i Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
z głębokim żalem zawiadamiają, że w dniu 3 maja 2017 r. zmarł

prof. dr hab. Stanisław Hałas
emerytowany profesor zwyczajny

Urodzony 9 lipca 1945 roku w Stryjowie. Studiował fizykę na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w latach 1963-68. Stopień doktora uzyskał w 1973 r., a stopień doktora habilitowanego w 1982 r. Tytuł profesora otrzymał w 1992 roku, a stanowisko profesora zwyczajnego objął w 1997 roku. Z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej związany zawodowo od 1968 r.

Autor ponad 250 prac naukowych w zakresie spektrometrii mas, geochemii, izotopów i geochronologii. Autor bądź współautor 24 patentów.

Kierownik Zakładu Spektrometrii Mas w Instytucie Fizyki UMCS. Promotor 6 doktorów oraz kilkudziesięciu magistrów.

Prezes Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Prezes Polskiego Towarzystwa Próżniowego. Prezes Sekcji Matematyki, Fizyki i Chemii Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Był wzorem nauczyciela akademickiego i uczonego.

Pożegnanie zmarłego odbędzie się w dniu 10 maja 2017 r. o godz. 10.00 w budynku A Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, (wejście od pl. M. Curie-Skłodowskiej).

Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 12.00 na Cmentarzu przy ul. Lipowej.

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    9 maja 2017