Aktualności

W języku migowym Zarządzenie Nr 22/2020 Rektora UMCS

Tłumaczenie w języku migowym Zarządzenia Nr 22/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z dnia 24 marca r. w sprawie realizacji programów studiów, programów kształcenia doktorantów oraz programów studiów podyplomowych i innych form kształcenia z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Film z tłumaczeniem na język migowy jest do obejrzenia stronie Zespołu ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami na Facebooku.

    Aktualności

    Data dodania
    1 kwietnia 2020