Aktualności

Studia i szkolenia Instytutu Socjologii WFiS

Instytut Socjologii Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS zaprasza na studia podyplomowe oraz szkolenia

STUDIA PODYPLOMOWE

Instytut Socjologii prowadzi rekrutację na następujące kierunki studiów podyplomowych:

Termin i miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:
Dokumenty można składać do 30 września br. osobiście lub przesłać pocztą na adres: Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS, Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego, Rektorat, X piętro, pokój nr 1003, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin.

Kontakt:
tel. 81 537 58 45, e-mail: studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl


SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

Instytut Socjologii prowadzi rekrutację na szkolenie z zakresu organizacji pomocy społecznej, przeznaczone dla kadry kierowniczej i pracowników pomocy społecznej posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych. Ukończenie szkolenia jest równoznaczne z uzyskaniem specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Program szkolenia zawiera blok przedmiotów przedstawiony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz.U. z 28 września 2012 r., poz. 1081) na podstawie art. 122 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (zgoda Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 czerwca 2013 r. – DPS-PDS-VI-51111-3372-31-MJ/13(4)). 

Kontakt:
mgr Magdalena Białkowska
Dziekanat Wydziału Filozofii i Socjologii
adres: Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin, pokój 32
tel. 81 537 28 23
e-mail: magdalena.bialkowska@poczta.umcs.lublin.pl

Strona WWW nt. szkolenia

 

 

    Aktualności