Aktualności

Spotkanie z laureatami konkursu „Talenty na UMCS”

22 listopada br. w Stołówce Akademickiej „Trójka” odbyło się spotkanie z laureatami konkursu „Talenty na UMCS”, na którym obecni byli prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. Dorota Kołodyńska oraz przedstawiciele Biura Rekrutacji UMCS - dr Taras Bondarenko i mgr Kateryna Drozdiuk.

Na spotkaniu laureaci konkursu opowiedzieli o sobie, swoich sukcesach i zainteresowaniach, natomiast pani prorektor i przedstawiciele Biura Rekrutacji UMCS opowiedzieli studentom o możliwościach dalszej współpracy, udziału w przedsięwzięciach promocyjnych, webinariach, spotkaniach z kandydatami, programie „Ambasador UMCS”, Drzwiach Otwartych UMCS i in.

Program „Talenty na UMCS” dotyczy przyjęć cudzoziemców na studia prowadzone w języku polskim i angielskim. Młodzi ludzie w ramach projektu mogą podjąć oraz odbyć kształcenie bez odpłatności i świadczeń socjalnych. Rekrutacja odbywa się na podstawie postępowania konkursowego przeprowadzonego przez komisję konkursową.

W 2022 roku na UMCS odbyła się V edycja programu skierowanego do zdolnych i aktywnych kandydatów zagranicznych interesujących się Polską.

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Autor
    Kateryna Drozdiuk
    Data dodania
    23 listopada 2022