Aktualności

Rowerem na Uczelnię - wywiad z prof. Urszulą Bobryk

Miasto Lublin we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej oraz sześcioma innymi lubelskimi szkołami wyższymi (UP, UM, KUL, Politechnika Lubelska, WSPA, WSSP) rozpoczęło akcję "Rowerem na Uczelnię". Przy tej okazji rozmawiamy z Ambasadorką akcji - Panią Prorektor UMCS prof. szt. muz. Urszulą Bobryk, prywatnie miłośniczką rowerów.

Oprócz muzyki, jedną z Pani pasji jest jazda na rowerze – kiedy to się zaczęło i czy mimo pełnionej funkcji ma Pani czas na kontynuowanie pasji?

Pasja do muzyki towarzyszy mi od najmłodszych lat, podobnie jak jazda na rowerze, która zawsze była dla mnie pewną formą relaksu w przerwie wielogodzinnych ćwiczeń na fortepianie. Wysiłek fizyczny, ruch na świeżym powietrzu są dla mnie ważne dla utrzymania między innymi kondycji fizycznej niezbędnej w wykonywaniu obecnego zawodu dyrygenta. Mimo dodatkowych obowiązków wynikających z pełnienia funkcji prorektora, prowadzenia Chóru Akademickiego UMCS, staram się codziennie znaleźć przynajmniej godzinę na jazdę na rowerze. Często się zdarza, że wyruszam wczesnym rankiem - o 6.30 - na rower.

Od jakiegoś czasu możemy obserwować, jak rozwija się infrastruktura rowerowa w Lublinie. Czy nasz Uniwersytet zamierza jakoś włączyć się w te działania?

Cieszy mnie, że infrastruktura ścieżek rowerowych w Lublinie uległa znaczącej poprawie. Jednocześnie z wielką radością przyjęłam inicjatywę UMCS – dzięki której w miasteczku akademickim pojawi się więcej stanowisk rowerowych. Wykorzystamy stojaki stosowane przez Urząd Miasta Lublin, co zapewni kontynuację rozwiązań i działań prowadzonych w naszym mieście.

Nasz Uniwersytet stawia na jakość kształcenia, ale także stwarza studentom różnorodne możliwości rozwoju, np. sportowego.

Rzeczywiście, na naszym Uniwersytecie działa wiele sekcji akademickich, a także wyczynowych, które reprezentują UMCS w rozgrywkach państwowych. Podejmowanych jest wiele inicjatyw sportowych, organizowanych przez Samorząd Studentów oraz Centrum Kultury Fizycznej, np. turnieje sportowe takie jak Spartakiada, Kozienalia na Sportowo, Turniej o Puchar Rektora. Bardzo cieszę się ze wszystkich sukcesów sekcji wyczynowych AZS UMCS, ale ważna jest dla mnie dbałość o kondycję i sprawność fizyczną każdego studenta. Na naszej Uczelni prowadzimy dla studentów z niepełnosprawnościami dodatkowe zajęcia sportowe, przede wszystkim zajęcia z nauki pływania, siłowni, a także gry Boccia.

Uczelnia nie zapomina także o swoich Absolwentach.

To prawda. Program Absolwent UMCS zaprasza absolwentów i pracowników naszej Uczelni z rodzinami do nowego klubu zainteresowań „Cyklomaniak UMCS” , skupiającego miłośników jazdy na rowerze. Cyklomaniak jest klubem nieformalnym, bezpłatnym, popularyzującym aktywny wypoczynek na łonie natury, poznawanie ciekawych zakątków Lubelszczyzny, prowadzenie zdrowego stylu życia. Byłabym bardzo szczęśliwa, gdyby te wszystkie działania przyniosły pożądane efekty, przyczyniły się do istotnego wzrostu aktywności studentów, w uprawianiu nie tylko jazdy na rowerze, ale także innych form aktywności sportowych.

Dziękujemy za rozmowę.
Biuro Sportu


Autor zdjęć: Robert Frączek / Inkubator Medialno-Artystyczny UMCS

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    22 kwietnia 2015