Aktualności

Relacja z inauguracji Programu Kirklanda

17 września br. w Sali Widowiskowej Inkubatora Medialno-Artystycznego UMCS odbyła się ogólnopolska inauguracja Roku Akademickiego 2014/15 Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda. To przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, której misją jest m.in. wspieranie demokratycznych i wolnorynkowych przemian w krajach Europy Środkowej i Wschodniej . Wzorowany na amerykańskim Programie Fulbrighta, nosi imię zmarłego w 1999 roku Lane'a Kirklanda, zasłużonego dla Polski wieloletniego przewodniczącego amerykańskiej centrali związkowej AFL-CIO, członka Rady Dyrektorów Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości.

Program Kirklanda adresowany jest do młodych liderów, działających w administracji publicznej, środowisku akademickim i biznesowym, w mediach oraz w polityce. Jego ogólny cel to dzielenie się polskimi doświadczeniami w zakresie transformacji systemowej. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej program ten jest realizowany od 2001 roku. W latach 2001-2014 UMCS gościł w sumie 97 stypendystów - z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Rosji, Słowacji, Armenii, Gruzji, Mołdowy, Azerbejdżanu oraz Kazachstanu.

Zapraszamy do obejrzenia relacji telewizyjnej, przygotowanej przez studentów, działających w Grupie Medialnej IMA (Inkubatora Medialno-Artystycznego UMCS): Monikę Pietrzak, Krzysztofa Czerwińskiego i Bartłomieja Gackiewicza.

 

    Aktualności