Aktualności

Program Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości

16 października br. (czwartek) o godz. 11.30 w Auli III na Wydziale Ekonomicznym UMCS odbędzie się oficjalna inauguracja programu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości.

Spotkanie będzie miało charakter wykładu otwartego prowadzonego przez p. Włodzimierza Grudzińskiego - Przewodniczącego Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych przy Związku Banków Polskich. W spotkaniu będzie również uczestniczył p. Wojciech Golicz - Doradca Zarządu ZBP i Sekretarz Komitetu ds. Standardów. Wykład będzie dotyczył nowych wyzwań stojących przed bankami, procesu certyfikacji i możliwości podniesienia swoich kwalifikacji, a także egzaminu ECB.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - na mocy umowy podpisanej w marcu br. ze Związkiem Banków Polskich - nabył prawo do organizowania egzaminów Europejski Certyfikat Bankowca ECB EFCB, a także egzaminów uprawniających do ubiegania się o stopień zawodowy Dyplomowanego Pracownika Bankowego oraz Certyfikowanego Konsultanta ds. Finansowych - w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. We wschodnich województwach jesteśmy jedyną instytucją, która otrzymała takie uprawnienia. W całej Polsce takich podmiotów jest tylko 17.

Certyfikacja ECB EFCB została opracowana przez European Banking and Financial Services Trainning Association (EBTN), organizację non-profit zrzeszającą główne bankowe instytucje szkoleniowe w 22 krajach w Europie.

Szczegółowe informacje nt. całego programu znajdują się na stronie internetowej Wydziału Ekonomicznego UMCS.

    Aktualności

    Data dodania
    15 października 2014