Aktualności

Prof. Murawski nominowany do nagrody „Naukowiec przyszłości”

Informujemy, że prof. dr hab. Krzysztof Murawski uzyskał nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii „Naukowiec przyszłości”.

Organizatorem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju jest Centrum Inteligentnego Rozwoju. Partnerem Merytorycznym jest Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. Patronem honorowym jest dr Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Laureatami tego prestiżowego wyróżnienia zostają podmioty, które w swej pracy wykazują się nieustannym ukierunkowaniem na przyszłość, stanowiąc podstawę zrównoważone rozwoju gospodarczego kraju. Celem nagrody jest popularyzowanie i promowanie proinnowacyjnego sposobu myślenia oraz wyłonienie, docenienie i promowanie podmiotów:

 • realizujących innowacyjne projekty z wykorzystaniem funduszy w ramach programów unijnych, krajowych oraz ze środków własnych;
 • realizujące projekty z wykorzystaniem funduszy w ramach programów unijnych, krajowych oraz ze środków własnych mających wpływ na zrównoważony rozwój społeczeństwa i gospodarki;
 • dbających o rozwój sfery badawczo-rozwojowej;
 • działających na rzecz podniesienia atrakcyjności gospodarczej regionów.

Oficjalne wręczenie Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 będzie miało miejsce podczas uroczystej Gali z udziałem ogólnopolskich mediów podczas IV Forum Inteligentnego Rozwoju, które odbędzie się jesienią przyszłego roku. Natomiast w pierwszej połowie przyszłego roku laureaci w kategorii „Naukowiec przyszłości” spotkają się na Gali „Polscy naukowcy przyszłości”. O przyznaniu nominacji decyduje Organizator.

  Aktualności

  Autor
  Redakcja UMCS
  Data dodania
  28 stycznia 2019