Aktualności

Nowy rok akademicki, nowe „Wiadomości Uniwersyteckie”

Wraz z początkiem roku akademickiego 2019/2020 na naszym Uniwersytecie zajdą duże zmiany związane z wprowadzeniem w życie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r.: przyjęty już został nowy statut, zmianom ulegnie struktura organizacyjna uczelni, powołano do istnienia trzy szkoły doktorskie.

Czeka nas więc rok pod wieloma względami przełomowy i pełen wyzwań. Warto zauważyć, iż ten punkt zwrotny w działalności naszego Uniwersytetu pokrywa się z jubileuszem 75-lecia jego istnienia. Z tej okazji na łamach czasopisma publikujemy cykl tekstów o charakterze popularnonaukowym, dotyczących badań i sukcesów naukowych naszych pracowników. Zamierzamy jednak pójść o krok dalej…

Już w październiku zobaczą Państwo „Wiadomości Uniwersyteckie” w nowej odsłonie! Pragniemy zmienić nie tylko format oraz szatę graficzną czasopisma, ale także wypracować nowe standardy i nową jakość pod względem zawartości merytorycznej. Chcemy, aby „Wiadomości Uniwersyteckie” nie były wyłącznie kroniką naszej uczelni, dlatego oprócz tekstów ściśle informacyjnych oraz sprawozdań z wydarzeń będziemy zamieszczać artykuły oraz wywiady popularyzujące działalność naukową, projekty badawcze oraz wszelkie inne inicjatywy i dokonania naszych pracowników akademickich, doktorantów oraz studentów.

Pragniemy pokazać, że Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ma niezwykły potencjał badawczy oraz dydaktyczny, który warto odkrywać i się nim chwalić. Nasza uczelnia pełna jest ludzi z pasją, zajmujących się ciekawymi zagadnieniami, odnoszących sukcesy na polu naukowym i nie tylko – warto oddać im głos, ponieważ są najlepszą wizytówką UMCS.

Pełni nadziei oraz entuzjazmu czekamy na rozpoczęcie nowego rozdziału w prawie trzydziestoletniej historii „Wiadomości Uniwersyteckich”. Gorąco zachęcamy wszystkich członków społeczności akademickiej do współpracy – niech to będzie nasze wspólne dzieło!

Zespół redakcyjny „Wiadomości Uniwersyteckich”

    Aktualności

    Autor
    Agnieszka Stańczak
    Data dodania
    27 czerwca 2019