Aktualności

Nagroda naukowa imienia Mikołaja Kopernika

Z okazji przypadającej w 1873 r. czterechsetnej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika Gmina miasta Krakowa ustanowiła fundację jego imienia i powierzyła Akademii Umiejętności przyznawanie ze środków tej fundacji w okresach pięcioletnich nagrody za prace naukowe z zakresu astronomii i nauk z nią spowinowaconych, czyli astrofizyki, geodezji, geografii fizycznej, magnetyzmu ziemskiego i meteorologii. Przyznawanie tych nagród przerwała II wojna światowa.

Pragnąc kontynuować tę tradycję, Rada Miasta Krakowa w pięćsetlecie studiów Mikołaja Kopernika w Krakowie ustanowiła Nagrodę imienia Mikołaja Kopernika w dziedzinie astronomii i innych nauk uprawianych przez Mikołaja Kopernika i powierzyła Polskiej Akademii Umiejętności przyznawanie tej nagrody co pięć lat, począwszy od 1995 r.

Nagroda przyznawana jest w dziewięciu równorzędnych kategoriach uczonym związanym z nauką polską, którzy w pięcioleciu poprzedzającym rok przyznania nagrody (w okresie 2015-2019) ogłosili wyróżniające się szczególnie wysoką wartością naukową prace (w języku polskim lub w jednym z języków kongresowych) z dziedziny:

 • astronomii,
 • ekonomii,
 • filologii klasycznej,
 • filozofii przyrody,
 • kosmologii i astrofizyki,
 • matematyki,
 • medycyny,
 • nauk o Ziemi,
 • prawa.

Uzasadnione wnioski wraz z egzemplarzem publikacji należy kierować na adres Kancelarii PAU w Krakowie (ul. Sławkowska 17) w terminie do 30 czerwca 2020 r.

Więcej informacji o nagrodzie oraz Regulamin


Źródło: Polska Akademia Umiejętności

  Aktualności

  Autor
  Redakcja UMCS
  Data dodania
  7 maja 2020