Aktualności

Konferencja naukowa historyków w Janowcu

Zaproszenie na konferencję naukową „Elity i masy w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych“.

Zespół Dziejów Czech i Stosunków Polsko-Czeskich
Komitetu Nauk Historycznych przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk
Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Instytut Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

we współpracy z
Oddziałem Muzeum Nadwiślańskiego – Muzeum Zamek w Janowcu
Towarzystwem Przyjaciół Janowca nad Wisłą

mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową

Elity i masy w społeczeństwach Czech i Polski
w średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych

6-8 października 2014 r.
Janowiec nad Wisłą

POBIERZ PROGRAM KONFERENCJI >>

    Aktualności