Aktualności

Inwestycje alternatywne a tradycyjny rynek światowy

W dniach 26-27 listopada br. w Trybunale Koronnym w Lublinie odbyła się I Konferencja Naukowa „Inwestycje Alternatywne”. W wydarzeniu wzięli udział naukowcy z 17 ośrodków z całego kraju. Wygłoszono 26 referatów w ramach 6 sesji referatowych. Ponadto zorganizowano panel dyskusyjny. Organizatorami byli: Wydział Ekonomiczny UMCS, Narodowy Bank Polski O/Lublin i Urząd Statystyczny w Lublinie.

Celem Konferencji „Inwestycje Alternatywne” 2019 była wymiana poglądów i doświadczeń naukowców oraz praktyków w zakresie szeroko rozumianego funkcjonowania rynku inwestycji alternatywnych. W dyskusjach wzięli udział ekonomiści, finansiści, inwestorzy, prawnicy, obserwatorzy oraz badacze zainteresowani tą tematyką.
Według referentów biorących udział w konferencji inwestycje alternatywne to bardzo szerokie pojęcie. Obejmuje m.in.: rynek nieruchomości, rynek towarowy, kryptowaluty.
W swoim wystąpieniu profesor Krzysztof Jajuga z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jeszcze bardziej rozszerzył zakres inwestycji alternatywnych. Zaliczył do nich m. in. własnością intelektualną, podkreślił też wagę segmentu inwestycji emocjonalnych (np. sztuka) jako inwestycji alternatywnych.

Na konferencji ogłoszono wyniki konkursu naukowego na najlepszy referat. Kapituła konkursowa nagrodziła jeden z referatów oraz wyróżniła pięć innych. Prace te zostaną opublikowane w monografii, która będzie wydana przez Wydawnictwo UMCS.

Patronat nad Konferencją „Inwestycje Alternatywne” objęły Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Polskie Towarzystwo Statystyczne.

Konferencję przygotowali:

Rada naukowa

 • dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) – Przewodniczący Rady Naukowej,
 • prof. dr hab. Krzysztof Jajuga (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu),
 • prof. dr hab. Waldemar Tarczyński (Uniwersytet Szczeciński, Polskie Towarzystwo Statystyczne),
 • prof. dr hab. Jerzy Węcławski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej),
 • dr hab. Teresa Bednarczyk, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej),
 • dr hab. Elżbieta Bukalska, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej),
 • dr hab. Paweł Churski, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
 • dr hab. Jacek Łaszek, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa, Narodowy Bank Polski),
 • dr hab. inż. Artur Paździor, prof. PL (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Politechnika Lubelska),
 • dr Krzysztof Markowski (Urząd Statystyczny w Lublinie),
 • dr Dominik Rozkrut (Główny Urząd Statystyczny, Uniwersytet Szczeciński),
 • dr Ilona Skibińska-Fabrowska (Narodowy Bank Polski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej),
 • dr Agnieszka Wójcik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej),
 • Andrzej Matacz (Urząd Statystyczny w Lublinie, Polskie Towarzystwo Statystyczne).

Komitet organizacyjny:

 • dr Agnieszka Wójcik (WE UMCS) – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego,
 • dr Roman Asyngier (WE UMCS) – Członek Komitetu Organizacyjnego,
 • Michał Caban (WE UMCS) – Członek Komitetu Organizacyjnego,
 • dr Anna Kasprzak-Czelej (WE UMCS) – Członek Komitetu Organizacyjnego,
 • dr Katarzyna Królik-Kołtunik (WE UMCS) – Członek Komitetu Organizacyjnego,
 • Renata Kwiatkowska (NBP) – Członek Komitetu Organizacyjnego,
 • Paweł Nakonieczny (NBP) – Członek Komitetu Organizacyjnego,
 • Małgorzata Czuchryta (NBP) – Członek Komitetu Organizacyjnego,
 • Elżbieta Łoś (Urząd Statystyczny) – Członek Komitetu Organizacyjnego,
 • Magdalena Rosołowska (Urząd Statystyczny) – Członek Komitetu Organizacyjnego.

W skład Kapituły konkursowej weszli:

 • dr hab. Elżbieta Bukalska, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) – Przewodniczący Kapituły,
 • dr hab. Joanna Błach (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) – Członek Kapituły,
 • dr hab. Marta Kuzek, prof. UEP (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) – Członek Kapituły,
 • dr Ilona Skibińska-Fabrowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, NBP) – Członek Kapituły,
 • dr Agnieszka Wójcik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) – Członek Kapituły.

Fotorelacja Bartosza Prolla:

  Aktualności

  Autor
  Tomasz Walaszczyk
  Data dodania
  29 listopada 2019