Aktualności

EDUinspirator z UMCS

Z radością informujemy, że dr hab. Lidia Pokrzycka, prof. UMCS z Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS została laureatką konkursu EDUinspirator 2019 w kategorii „szkolnictwo wyższe”.

EDUinspirator jest konkursem organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji od 2014 r., w którym uczestniczą osoby kreatywne, aktywnie angażujące się w realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych, inspirujące lokalną społeczność i potrafiące dzielić się swoimi doświadczeniami i wiedzą, aby podnieść kwalifikacje innych osób i w ten sposób przyczynić się do ich sukcesu. Tegoroczna edycja konkursu odbyła się pod hasłem „Działam i inspiruję”.

Laureatka z UMCS może pochwalić się wieloma projektami i osiągnięciami. Jest ambasadorem amerykańskiej platformy e-learningowej „Edmodo”, w latach 2017-2019 była redaktorem naczelnym czasopisma naukowego „Kognitywistyka i Media w Edukacji”. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki edukacji medialnej, nowych metod nauczania, systemów medialnych (w tym systemu medialnego Islandii), public relations i marketingu.

W ramach projektów edukacyjnych FRSE była beneficjentką: FSS w Islandii (2013, 2016), Norwegii (2016), Irlandii (Wizyty Studyjne 2013). Prowadziła zajęcia w ramach programu Erasmus m.in. w Islandii, Turcji, Belgii i Łotwie. W styczniu 2018 r. prowadziła wykłady w ramach Europlanet RI 2020 Expert Exchange w University of Athens, dotyczące dziennikarstwa naukowego, public relations i marketingu dla studentów i pracowników Wydziału Astrofizyki. Stypendystka Ministerstwa Nauki Estonii i Fundacji Archimedes, prowadziła badania dotyczące ICT w edukacji oraz wykłady w Tallin University of Technology (2019).

Prof. Pokrzycka jest również autorką czterech monografii, ponad 150 artykułów naukowych oraz ponad 100 popularnonaukowych. Jest absolwentką wielu kursów dokształcających z zakresu nowych metod nauczania oraz design thinking. Organizowała cykliczne konferencje dotyczące nauczania praktycznego w naukach społecznych i innowacyjnych metod kształcenia w szkolnictwie wyższym. Publikowała artykuły upowszechniające e-learning i blended learning, a także wykorzystanie TIK w kształceniu uniwersyteckim. Prowadzi także szkolenia dla wykładowców UMCS z zakresu stosowania innowacyjnych metod nauczania oraz metody design thinking.  Od 2016 r. jest kierownikiem anglojęzycznych studiów podyplomowych public relations and media marketing na UMCS, prowadzonych w blended learningu, a od 2019 r. – certyfikowanym „E-nauczycielem” Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego.

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    5 grudnia 2019