Aktualności

Dr hab. Aneta Domagała, prof. UMCS z Nagrodą Rektora GUMed

Dr hab. Aneta Domagała, prof. UMCS (z Katedry Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego) znalazła się w zaszczytnym gronie laureatów tegorocznych Nagród Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Za monografię naukową pt. „Choroba Alzheimera. Zaburzenia komunikacji językowej” (Gdańsk 2018, Wydawnictwo Harmonia Universalis) otrzymała wraz z dr hab. Emilią Sitek z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Nagrodę Dydaktyczną Zespołową II stopnia. Monografia poświęcona problematyce diagnozy i postępowania postdiagnostycznego u pacjentów dotkniętych chorobą Alzheimera to efekt kilkuletniej międzyśrodowiskowej i międzyuczelnianej współpracy Badaczek – cieszy docenienie Ich wspólnego osiągnięcia, przychylny odbiór książki w środowisku naukowym, jej użyteczność dla specjalistów z różnych dziedzin nauki.

Tradycyjnie Nagrody Rektora GUMed za wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne wręczane są podczas Dnia Wykładu, wyjątkowej uroczystości odbywającej się na gdańskiej Uczelni corocznie 15 grudnia, na pamiątkę ostatniego wileńskiego wykładu prof. Michała Reichera (wygłoszonego w tym dniu w 1939 roku) i zarazem jego pierwszego wykładu w Akademii Lekarskiej w Gdańsku sześć lat później (w roku 1945). W bieżącym roku Dzień Wykładu przebiegał w formie online, było to podyktowane troską o bezpieczeństwo uczestników uroczystości.

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    16 grudnia 2020