Aktualności

Budżet partycypacyjny dla studentów i pracowników zagranicznych na UMCS – 2021!

Budżet partycypacyjny dla studentów cudzoziemców to innowacyjny i niecodzienny projekt. Ma on na celu włączenie cudzoziemców w organizację i realizację projektów z zakresu „internacjonalizacji w domu”. Możliwość realizacji projektów w ramach budżetu partycypacyjnego wzmocni poczucie przynależności do społeczności UMCS przez studentów, doktorantów i pracowników zagranicznych. Umożliwia im kreowanie otaczającego ich świata przy jednoczesnym wzbogacaniu życia akademickiego wszystkich osób związanych z Uczelnią.

Uczestnicy projektu będą mieli możliwość decydowania o tym, jak można ulepszyć i usprawnić Uniwersytet, wyjść z własną inicjatywą naprzeciw potrzebom środowiska akademickiego UMCS. Innowacyjność projektu pozwoli na aktywne i twórcze angażowanie, a także wzrost umiędzynarodowienia wśród społeczności UMCS.

Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Welcome to Poland.

    Aktualności

    Data dodania
    15 grudnia 2020