Aktualności

Akademicki Budżet Partycypacyjny Związku Uczelni Lubelskich

Startuje Akademicki Budżet Partycypacyjny Związku Uczelni Lubelskich! Można już zgłaszać pomysły, które będą służyć akademickiej społeczności naszych uczelni.

W ramach konkursu wyłonionych zostanie pięć projektów, każdy na kwotę 20.000 zł. O tym, co będzie realizowane w 2023 roku, zdecydują wszyscy członkowie naszych wspólnot akademickich w ramach głosowania. Inicjatywy mogą zgłaszać studenci, pracownicy, wydziały, instytuty i inne uczelniane jednostki organizacyjne ZUL. Pomysły prosimy przesyłać na adres: biuro@4zul.pl w terminie do 2 grudnia br. do godziny 23:59.

Projekty zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej ze szczególnym uwzględnieniem: zasadności realizacji projektu, optymalizacji poniesionych kosztów, spodziewanych efektów oraz równej partycypacji każdej z uczelni w kosztach, działaniach i efektach projektu. Inicjatywy, które przejdą pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, będą zakwalifikowane do udziału w głosowaniu.

Głosowanie odbędzie się w tradycyjnej formule, w dniach 5-23 grudnia br. Szczegóły zostaną podane niebawem. Realizacja zwycięskich pomysłów odbędzie się w 2023 roku.

Regulamin konkursu i wszystkie materiały dostępne są na stronie: https://4zul.pl/do-pobrania/.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres: biuro@4zul.pl oraz pod numer telefonu: +48 600 425 064.

    Aktualności

    Data dodania
    25 listopada 2022