Aktualności

6. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej

Zapraszamy na 6. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej odbędzie się w dniach 16-18 czerwca 2021. Tematem nadchodzącego forum będzie "Dziedzictwo i rozwój".

Celem konferencji będzie przyjrzenie się relacji dziedzictwa i rozwoju, która do niedawna rozumiana była ściśle ekonomicznie i utożsamiana ze wzrostem gospodarczym, podczas gdy w istocie jest pojęciem wielowymiarowym.

Okres transformacji ustrojowej i gospodarczej w krajach Europy Środkowej dał początek szerokiemu wykorzystaniu dziedzictwa, zarówno materialnego, jak i niematerialnego, dla celów rozwoju gospodarczego. Współcześnie, globalnie postępujące zmiany wymuszają potrzebę dostrzeżenia w dziedzictwie kulturowym narzędzia głębszego i bardziej zrównoważonego rozwoju – nie tylko materialnego, ale także społeczno-kulturowego, wykraczającego poza dotychczasowy punkt widzenia zorientowany na gospodarkę. 

Zajmując się takimi kwestiami, jak na przykład znaczenie dziedzictwa dla zrównoważonego rozwoju lub zaangażowanie obywatelskie i integracja społeczna, 6. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej skupi uwagę na zaprezentowaniu nowych, możliwych do wdrożenia narzędzi i polityk, które odpowiadają wyzwaniom, przed jakimi stoi obecnie Europa. 

Zapraszamy profesjonalistów z różnych dziedzin (np. historii sztuki, architektury, historii, kulturoznawstwa, heritologii, specjalistów z zakresu ochrony i zarządzania dziedzictwem, socjologii, konserwatorstwa, ekonomii i zarządzania) do zgłaszania propozycji referatów na następujące tematy:

 • Dziedzictwo i  postwzrost
 • Dziedzictwo i integracja społeczna
 • Dziedzictwo i odnowa miast
 • Dziedzictwo i katastrofa klimatyczna
 • Dziedzictwo i adaptacja

Propozycje 20-minutowych prezentacji powinny zawierać krótką notkę biograficzną, nazwę reprezentowanej instytucji oraz streszczenie w języku angielskim o długości maksymalnie 150 słów. 

Broszura informacyjna [PDF]

Zgłoszenia można przesyłać do 31 marca 2021 roku.

Więcej informacji


Źródło: Międzynarodowe Centrum Kultury

Załączniki

  Aktualności

  Autor
  Redakcja UMCS
  Data dodania
  16 marca 2021