Aktualności

„Opakowanie jako narzędzie oddziaływania na nabywców”

źródło www.pwe.com.pl


Dla jednych stanowi materiał, który ma chronić produkt przed uszkodzeniami, a dla innych podstawowy instrument strategii marketingowej. Opakowanie znacząco wpływa  na podstawowe elementy procesu zakupowego takie jak zachowania konsumentów i postrzeganie konkretnej marki. Monografia pt. „Opakowanie jako narzędzie oddziaływania na nabywców. Zarządzanie opakowaniem w przedsiębiorstwie” autorstwa Moniki Ratajczyk jest odpowiedzią na potrzeby zarówno środowiska naukowego, bowiem w literaturze naukowej informacji na temat marketingowej roli opakowania jest bardzo niewiele (są one fragmentaryczne, rozproszone, a także często nieaktualne), jak też i praktyków, którzy poszukują wiadomości o tym, czy i w jaki sposób opakowanie może oddziaływać na nabywcę. Co więcej, autorka we wskazanej książce ukazuje dwie perspektywy opakowania: naukową oraz biznesową. Z jednej strony syntezując i porządkując dorobek naukowy dotyczący wiedzy o opakowaniu i jego oddziaływaniu na konsumenta, a z drugiej – prezentując bogate wyniki wieloletnich badań w tym zakresie.

Monika Ratajczyk w swojej publikacji skupia się nie tylko na badaniach konsumentów (dokonując klasyfikacji konsumentów na 5 grup pod względem wrażliwości na opakowanie), ale również pracowników firm (ilustrując, dlaczego opakowania w Polsce nie wykorzystują w pełni swojego potencjału marketingowego).

Fot. Agnieszka Małek Photography

Warto bliżej przyjrzeć się tej pozycji także z uwagi na sposób połączenia doświadczenia naukowego wraz z praktyką autorki, specjalizującej się w badaniach jakościowych realizowanych na potrzeby różnych podmiotów gospodarczych. Książka Moniki Ratajczyk powstała na podstawie jej rozprawy doktorskiej z 2019 roku, która uzyskała dwa prestiżowe wyróżnienia – Nagrodę Indywidualną na UMCS oraz III miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę doktorską w obszarze marketingu i konsumpcji. Z pewnością monografia będzie interesującym materiałem dla naukowców zajmujących się tematami zachowań konsumentów, zarządzania marką, strategii marketingowych, ale także dla praktyków, m.in. właścicieli firm, projektantów, spin doktorów czy studentów kierunków związanych
z zarządzaniem, psychologią, ekologią, jak również projektowaniem.

Dr Monika Ratajczyk jest pracownikiem naukowym Katedry Metod Badawczych Zarządzania na Wydziale Ekonomicznym UMCS. Jej zainteresowania badawcze dotyczą przede wszystkim zagadnień wiążących się z zarządzaniem opakowaniami w przedsiębiorstwie oraz zachowaniami konsumenta w procesie zakupowym. Dotychczas opublikowała ponad 40 artykułów skoncentrowanych wokół działań konsumenckich, badań postaw konsumentów oraz roli opakowania w decyzjach zakupowych.

Szczegółowe informacje na temat książki na stronie Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego.

    Aktualności

    Data dodania
    1 lutego 2022