O projekcie

related

Drogi Użytkowniku,

znalazłeś się na platformie internetowej ortolub.umcs.pl. Opracowałem ją z myślą o ułatwieniu dostępu do bogatego zbioru archiwalnych zdjęć lotniczych Lublina z okresu II wojny światowej, zgromadzonych w archiwum National Archives and Records Administration (NARA), College Park, Maryland District, w USA.

W zespole archiwalnym NARA GX zgromadzono ponad 20 milionów zdjęć lotniczych, wykonanych przez niemieckie lotnictwo wojskowe Luftwaffe w okresie II wojny światowej. Zespół ten zawiera, jedyne w skali globalnej dostępne (odtajnione) zdjęcia lotnicze południowo-wschodniej Polski, w szczególności miasta Lublin, z badanego okresu (catalog.archives.gov/id/44241929 ).
Część zdjęć zostało udostępnionych w Internecie, m. in. na stronie www.fotopolska.eu . Niestety, sposób publikacji tych zdjęć uniemożliwia ich pobieranie. Ponadto opublikowane zdjęcia zawierają zniekształcenia w postaci znaków wodnych i logotypów portalu, co utrudnia ich praktyczne wykorzystanie. Zdjęcia lotnicze Lublina z okresu II wojny światowej pozostają mało znane i w zasadzie nie są wykorzystywane w badaniach naukowych – tylko wąskie grono specjalistów ma świadomość ich istnienia. Chcę to zmienić.

Archiwalne zdjęcia lotnicze pełnią ważną rolę badaniach geograficznych i historycznych, dotyczących zmian środowiska geograficznego. Pełnią one szczególnie istotną rolę w analizach rozwoju miast, industrializacji, (sub-)urbanizacji. Pozyskanie cyfrowych kopii zdjęć lotniczych w postaci skanów wysokiej jakości jest istotnym uzupełnieniem dotychczasowej dokumentacji kartograficznej miasta. Przetworzenie zdjęć do postaci ortofotomapy oraz ich udostępnienie (na platformie www oraz w postaci usługi danych przestrzennych TMS) otwiera unikatowe możliwości badawcze - także z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i GIS.

Zachęcam do korzystania z platformy mapowej , usług GIS i zbiorów zdjęć do pobrania . Historyczna ortofotomapa Lublina jest również dostępna na platformie ArcGIS Online .


NCN_logo   Platformę opracowano w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki - Miniatura 4.0. nr ref. 2020/04/X/HS4/00382.
CC_logo   Efekty mojej pracy są udostępnione na licencji CC-BY-SA 4.0 (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach).
Szanuj prawa autorskie - korzystając z zasobu podaj jego źródło, pisząc swój tekst zacytuj moje publikacje.