Możliwości rozwoju w trakcie studiów

  • rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych – Studenckim Kole Naukowym Matematyków „Akademia Platońska”, Kole Dydaktyków MaFiI, Kole Naukowym Studentów Fizyki, Studenckim Kole Naukowym Informatyków, w ramach których studenci korzystają z laboratoriów naukowych i pomocy pracowników Wydziału,
  • działalność w wydziałowym Samorządzie Studentów, który prowadzi akcje charytatywne, bierze czynny udział w promocji Wydziału, 
  • organizacja konferencji (m. in. Ogólnopolska Konferencja Studencka „Nowoczesne Metody Doświadczalne Fizyki, Chemii i Inżynierii”) oraz czynny udział w wydarzeniach popularyzujących naukę, w piknikach i spotkaniach naukowych; studenci wykonali kilka samodzielnych projektów, m.in. transformator Tesli, generator Marx’a i detektor burz. Matematycy od wielu lat organizują Mikołajkowy Turniej Szachowy oraz projekcje filmów o tematyce matematycznej; współpracują także ze studentami z Wydziału Prawa i Administracji UMCS przy organizacji warsztatów z rozwiązywania zadań logicznych,
  • możliwość udziału w programach wymiany międzynarodowej Tempus/Sokrates/Erasmus.