Informacja w sprawie zasiłku opiekuńczego do 26 lipca

Informacja Centrum Kadrowo-Płacowego w sprawie dodatkowego zasiłku opiekuńczego – COVID-19


Informujemy, że po raz kolejny zdecydowano o przedłużeniu możliwości korzystania z zasiłku opiekuńczego - do tej pory prawo do skorzystania obowiązywało do 12 lipca 2020 roku. 
W drodze rozporządzenia Rady Ministrów przedłużono możliwość pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego do dnia 26 lipca 2020 roku (ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW 
z dnia 10 lipca 2020 r.: w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 - Dz.U. poz. 1231 
i w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 Dz. U. poz. 1232).
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał w razie zamknięcia placówek 
i w przypadku niemożności zapewnienia opieki m.in. przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole i placówkę pobytu dziennego z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania w związku z COVID-19. Z dodatkowego zasiłku można skorzystać także w przypadku podjęcia przez rodziców lub opiekunów decyzji o niekorzystaniu z usług placówek opiekuńczych 
i dalszym osobistym sprawowaniu opieki. Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki nad dzieckiem do 8 lat. Przysługuje on matce lub ojcu, a wypłacany jest temu z rodziców, który o niego wystąpi. Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Dyrektor Centrum Kadrowo-Płacowego
Agnieszka Krukowska

    Komunikaty

    Data dodania
    14 lipca 2020