Uroczysta Inauguracja Programu Kirklanda

 • Organizator
  dr Artur Wysocki, Regionalny Koordynator Programu Kirklanda
 • Miejsce
  Sala Widowiskowa Inkubatora Medialno-Artystycznego UMCS, ACK UMCS „Chatka Żaka”, ul. Radziszewskiego 16

17 września 2014, w godz. 10:00-11.30 w Sali Widowiskowej Inkubatora Medialno-Artystycznego UMCS (ACK UMCS „Chatka Żaka”, ul. Radziszewskiego 16) odbędzie się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda. Uroczysta Inauguracja jest częścią Kursu Orientacyjno-Przygotowawczego dla Stypendystów Programu Kirklanda - kursu mającego za cel przygotowanie kulturowe i językowe stypendystów do rocznego pobytu w Polsce. Inauguracja i Kurs po raz pierwszy odbywają się na UMCS i w Lublinie, co należy traktować jako wyróżnienie dla ponad dziesięcioletniej współpracy Uniwersytetu przy Programie Kirklanda.   

Na uroczystość zapraszają:

 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności - Fundator Programu,
 • Fundacja Edukacja dla Demokracji - Administrator Programu,
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Partner Programu i współorganizator Inauguracji oraz Kursu Orientacyjno-Przygotowawczego,
 • Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja - główny organizator Inauguracji iKursu Orientacyjno-Przygotowawczego

Gospodarzem spotkania będzie prof. dr hab. Ryszard Dębicki, Prorektor UMCS ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej, a wykład inauguracyjny pt. „Poprawność polityczna - tolerancja czy ograniczenie” wygłosi dr hab. Urszula Kusio z Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS. Swoje wystąpienia będą miały Pani Renata Koźlicka-Glińska z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Pani Urszula Sobiecka z Fundacji Edukacja dla Demokracji. Wśród gości zaproszonych znaleźli się przedstawiciele lokalnych władz i organizacji pozarządowych.  

Główną grupę gości stanowi 45 tegorocznych stypendystów Programu Kirklanda pochodzących z ośmiu krajów: Ukrainy – 32 osoby, Białorusi – 3, Kirgistanu – 3, Rosji – 3, Mołdowy – 2 oraz Armenii i Gruzji – po 1. Są to młodzi liderzy (po studiach) działający w swoich krajach pochodzenia na gruncie administracji publicznej, środowisk akademickich, biznesowych, mediów oraz polityki.

Program wydarzeń

Osoba kontaktowa
dr Artur Wysocki, Regionalny Koordynator Programu Kirklanda
tel. +48 609 734 136

 

  Autor
  Anna Jakubaszek
  Data dodania
  11 września 2014