Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przemiany w państwie i prawie”

 • Organizator
  Koło Naukowe Mediacji i Negocjacji (Katedra Teorii i Filozofii Prawa, Wydział Prawa i Administracji UMCS) Koło Naukowe Obrońców Dyscyplinarnych (Katedra Postępowania Karnego, Wydział Prawa i Administracji UMCS), Samorząd Doktorantów UMCS
 • Miejsce
  Wydział Prawa i Administracji UMCS

Merytorycznym założeniem Konferencji jest podjęcie rozważań nad przeobrażeniami, jakie zachodzą we współczesnym państwie i prawie w szczególności w kontekście historycznym, prawnym, politologicznym. Konferencja adresowana jest do szerokiego kręgu adresatów zainteresowanych wskazaną problematyką wśród których znajdą się studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi, a także politycy, przedstawiciele organów centralnych oraz terenowych. Ze względu na zasięg konferencji kontekst rozważań obejmuje zarówno płaszczyznę krajową, jak i międzynarodową. Projektowany plan konferencji obejmuje panel otwierający, panele szczegółowe (prawny, historyczny, politologiczny, socjologiczny) oraz część mającą na celu poszerzanie współpracy pomiędzy uczestnikami. Wśród panelistów znajdą się nie tylko studenci i doktoranci, ale przede wszystkim znamienici naukowcy, przedstawiciele władz samorządowych oraz osobowości ze świata mediów i polityki.

  Autor
  Anna Jakubaszek
  Data dodania
  10 stycznia 2014