Międzynarodowa konferencja naukowa: Myśl filozoficzno–społeczna w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej

  • Grupa docelowa
    wszyscy zainteresowani
  • Organizator
    Zakład Etyki, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
  • Miejsce
    Wydział Filozofii i Socjologii UMCS

Celem konferencji, która odbędzie się w dniach 15-16 maja 2014 r., jest nie tyle krytyka dominującego porządku aksjologicznego, mającego niewątpliwie liczne zalety, co przypomnienie o zasadzie różnorodności. Organizatorzy wychodzą ze znanego od dawna założenia, że jedynie ścieranie się idei i poszczególnych modeli życia powoduje, że życie zarówno na płaszczyźnie indywidualnej, jak i społecznej ulega autentycznemu rozwojowi. Dominacja jednej koncepcji i jednego modelu, nawet pod wieloma względami słusznego, prędzej czy później prowadzi do marazmu i zastoju.

W tej sytuacji organizatorzy zdecydowali się sięgnąć do innego w swojej proweniencji, niż protestancki, porządku wartości i skorzystać z jakże bogatej tradycji ludów południa Europy. Wybór języka hiszpańskiego pozwala w tym przypadku sięgnąć w poszukiwaniu odmienności jeszcze dalej, poza Europę, do krajów Ameryki Łacińskiej. W sferze wartości kategorii zysku zostanie przeciwstawiona bezinteresowność, pragmatyzmowi – żywiołowość, a celowemu działaniu – spontaniczność.

Szczegóły

Program konferencji