Jak wykształcić dobrego nauczyciela języka obcego, czyli o historii praktyk metodycznych na UMCS

  • Grupa docelowa
    wszyscy zainteresowani
  • Organizator
    Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej, Wydział Humanistyczny UMCS
  • Miejsce
    DS. „Kronos”, ul. Sowińskiego 17, sala 328, III piętro

Prezentacja multimedialna oraz wymiana poglądów studentów i nauczycieli nt. doświadczeń i spostrzeżeń z przeprowadzanych praktyk. Zapraszamy od godz. 15.00.

Osoby kontaktowa:

doc. dr Anna Padoe
e-mail: anbapa@poczta.onet.pl

dr Monika Janicka
e-mail: moni.janicka@gmail.com