Feminizm. Ogólnopolska Konferencja Naukowa

 • Grupa docelowa
  wszyscy zainteresowani
 • Organizator
  Zakład Ruchów Politycznych

Celem konferencji jest:

 • usystematyzowanie i ocena doświadczeń związanych z feminizmem;
 • diagnoza dotycząca obecnego stanu feminizmu w Polsce, Europie i świecie;
 • wskazanie wyzwań, zagrożeń i perspektyw dla feminizmu.

Debata poświęcona feminizmowi obejmie między innymi:

 • kwestie terminologiczne (ruch sufrażystek, ruch wyzwolenia kobiet, emancypacja kobiet, równouprawnienie, ekofeminizm, postfeminizm, antyfeminizm, itp.);
 • uwarunkowania i charakterystykę feminizmu;
 • myśl feministyczną,
 • instytucjonalny wymiar feminizmu (ruchy społeczne i polityczne, organizacje);
 • medialny obraz feminizmu.

Przewidywana jest dyskusja osób zaangażowanych w działalność ruchów i organizacji feministycznych oraz panel studencko-doktorancki.

  Autor
  Anna Jakubaszek
  Data dodania
  10 stycznia 2014