Puławy-Włostowice: wirtualna wycieczka po wystawie (cz. 2)

13.12.2018

Zapraszamy na drugą część wirtualnej wycieczki po wystawie pt. "Puławy-Włostowice. Wielokulturowe stanowisko z zachodniej Lubelszczyzny". Ekspozycja została przygotowana w ramach realizowanego obecnie w Instytucie Archeologii UMCS projektu naukowego (pod tym samym tytułem) z grantu Narodowego Instytutu Dziedzictwa, finansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zabytki pochodzą z odkryć na stanowisku nr 3-4 w Puławach-Włostowicach dokonanych w latach 1973-1974, 1977, 1988, 1996 i 2012. Ta część materiałów związana jest z epoką kamienia.
Wystawa dostępna będzie do 20 stycznia 2019 roku (Muzeum UMCS, gmach Biblioteki Głównej UMCS, ul. I. Radziszewskiego 11).
Fot. B. Niezabitowska-Wiśniewska, T. Wiśniewski.