Puławy-Włostowice: wirtualna wycieczka po wystawie (cz. 1)

13.12.2018

Od 16 listopada 2018 roku można zwiedzać w Muzeum UMCS wystawę archeologiczną pt. "Puławy-Włostowice. Wielokulturowe stanowisko z zachodniej Lubelszczyzny", przygotowaną w ramach realizowanego obecnie w Instytucie Archeologii UMCS projektu naukowego (pod tym samym tytułem) z grantu Narodowego Instytutu Dziedzictwa, finansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Materiały pochodzą z odkryć na stanowisku nr 3-4 w Puławach-Włostowicach dokonanych w latach 1973-1974, 1977, 1988, 1996 i 2012.
Wystawa dostępna będzie do 20 stycznia 2019 roku (gmach Biblioteki Głównej UMCS, ul. I. Radziszewskiego 11).
A już teraz zapraszamy na wirtualną wycieczkę po wystawie - część pierwsza poświęcona jest projektowi, ogólnym informacjom o stanowisku i historii badań.
Fot. B. Niezabitowska-Wiśniewska, T. Wiśniewski.