Zgłoszenia na egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego w CJKP UMCS (5-6 lutego 2023 r.)

Egzamin certyfikatowy odbędzie się 5-6 lutego 2023 r. (niedziela -poniedziałek) w Lublinie.

Upłynął termin przyjmowania zgłoszeń