Zgłoszenia na egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego w CJKP UMCS (25-26 czerwca 2022 r.) - rekrutacja dodatkowa

Egzamin certyfikatowy odbędzie się 25-26 czerwca 2022 r. w Lublinie.

Limit zgłoszeń został osiągnięty.