Zgłoszenia na egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego w CJKP UMCS (15-16 kwietnia 2023 r.)

Egzamin certyfikatowy odbędzie się 15-16 kwietnia 2023 r. (sobota - niedziela) w Lublinie.

Limit zgłoszeń został osiągnięty.