Tworzenie napisów dla osób g/Głuchych i słabosłyszących

Upłynął termin nadsyłania zgłoszeń.