Topic 2: Inclusive Practices in Higher Education


Termin: 20.10.2021 r. w godz. 17.30-20.00
Czas: 3 godziny dydaktyczne
Miejsce: Wirtualny Kampus UMCS
Liczba uczestników: 20 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Upłynął termin nadsyłania zgłoszeń.