Topic 1: Universal design - from assumptions to practice


Termin: 20.10.2021 r. w godz. 15.00-17.30
Czas: 3 godziny dydaktyczne
Miejsce: Teams
Liczba uczestników: 20 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Upłynął termin nadsyłania zgłoszeń.