Przystanek Europa 2024: Zielona Europa – wyzwania wynikające z założeń koncepcji sustainable developement (20.05.2024 r. - Katowice)

Grupa docelowa: bibliotekarze

Upłynął termin nadsyłania zgłoszeń.