Kurs: Polski Język Migowy - A2 dla pracowników UMCS

Upłynął termin nadsyłania zgłoszeń.