II Dzień Jakości - Wizytacja PKA – na co zwrócić uwagę? – seminarium - 7 grudnia 2022 r. - godz.15:00

Formularz zgłoszeniowy na seminarium "Wizytacja PKA – na co zwrócić uwagę?" organizowane podczas II Dnia Jakości w UMCS w dniu 7 grudnia 2022 r. - Studia II stopnia – szanse i wyzwania

Termin zgłoszeń już minął. Prosimy o kontakt z Biurem ds. Analiz Jakości Kształcenia - tel. 537-55-05